O klubu

Tatra klub Brno je sdružení majitelů a příznivců historických vozidel. Je členem Asociace veteran car clubů Autoklubu ČR (klub č. 108).

I když by to tak mohlo podle názvu vypadat, Tatra klub Brno není sdružením fanatických příznivců jedné značky. Členové TKB mají ve svých sbírkách i vozy jiných značek. Vozy značky Tatra ale patří mezi nejpočetněji zastoupené. Řada členů vlastní i historickou vojenskou techniku, tito členové tvoří tzv. Vojensko-historickou sekci TKB.

Mezi hlavní aktivity klubu patří

  • Testace vozidel na historickou původnost (vlastní klubová testační komise) a participace na testacích (zastoupení v krajské testační komisi).
  • Pořádání akcí pro členy a další veteránisty (soutěže, srazy, výstavy, přednášky).
  • Zastupování zájmů veteránistů prostřednictvím Autoklubu ČR i samostatně.
  • Sdružování lidí se stejnými zájmy, zprostředkování kontaktů uvnitř klubu i mezi podobně zaměřenými kluby u nás i v zahraničí.

Vedení klubu tvoří výbor v čele s předsedou. Dalšími orgány jsou revizní a testační komise.

Výbor klubu:

  • Ing. Lucián Piller (předseda)
  • doc. Ing. Antonín Rek, CSc. (místopředseda pro sportovní činnost)
  • Vlastimil Kašpárek (místopředseda, předseda vojenskohistorické sekce, předseda testační komise)
  • doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D. (tajemník)
  • Ing. Judita Revallo (hospodář)

Revizní komise:

  • Ing. Martin Svítil